Pilihan EditorTravelog

Ketoprak Tobong "Kelana Bhakti Budaya"

Dengan pencahayaan seperti itu, dibingkai oleh cat hijau loket tiket, Mak Kamek seolah-olah menjelma dari lukisan van Gogh. Barangkali dalam hatinya Mak Kamek malam itu bergembira, sebab penonton lumayan ramai. Sampai jam setengah sembilan, lima belas kali sudah ia menyobek tiket. Joglo sederhana di Cangkringan, Sleman, sekira 20 km sebelah utara Kota Yogyakarta, itu sudah dua tahun menjadi…
Read more